Προσωπικό

Προϊσταμένη

Καμαράτου Μαρία
 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μαρκάκη Μαρία - Νηπιαγωγός

 

Τσέλιου Κυριακή - Νηπιαγωγός

Καβουρτζικλή Παναγιώτα - Δασκάλα

Καρτέρης Εμμανουήλ - Δάσκαλος

Φωτίου Τριανταφυλλιά - Δασκάλα

Χικάρου Ευγενία - Δασκάλα 

Μαρκάκης Ιωάννης - Μαθηματικός

Μπουκουβάλα Ευθαλία - Φιλόλογος

 

Ρέτσιος Βασίλειος - (με Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό    

                                        Προσανατολισμό)

    

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Κιόττου Τσαμπίκα - Κοινωνική Λειτουργός

Μπαλοθιάρη Μαρία - Κοινωνική Λειτουργός

Περάκη Χρυσούλα - Κοινωνική Λειτουργός

Σταματάκη Παρασκευή - Ψυχολόγος

Σταυριανούδη Άννα - Ψυχολόγος

Ψωμά Σοφία - Ψυχολόγος

 

Διοικητικό προσωπικό

Μακράκης Εμμανουήλ - Γραμματέας